Πριν από 3 μήνες, 5 ημέρες, 20 ώρες

«Τελείωσε» μέσα σε 4 λεπτά την Παρί, η «Βασίλισσα» (εικόνες – video)