Πριν από 3 μήνες, 5 ημέρες, 20 ώρες

«Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΕ ΤΟ ΓΚΕΙ ΣΕ$»: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 2018 ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ (Βίντεο)