Πριν από 3 μήνες, 5 ημέρες, 20 ώρες

Η εμπειρία του Αγίου Όρους