Πριν από 3 μήνες, 5 ημέρες, 20 ώρες

ΓΕΣ: Το προσωπικό του Στρατού Ξηράς, περιγράφει τι σημαίνει γι’ αυτό, ο Στρατός (βίντεο)