Πριν από 4 ημέρες, 21 ώρες

Περιγραφή της σύγκρουσης στα Ιμια: "Έτσι έπεσαν πάνω μας οι Τούρκοι"