Πριν από 3 μήνες, 5 ημέρες, 22 ώρες

Περιγραφή της σύγκρουσης στα Ιμια: "Έτσι έπεσαν πάνω μας οι Τούρκοι"