Πριν από 3 μήνες, 5 ημέρες, 22 ώρες

Αθώος ο Τζαουάντ Μπενταούντ που «φιλοξένησε» δύο από τους τρομοκράτες του Παρισιού