Πριν από 4 ημέρες, 22 ώρες

Βίντεο: Η στιγμή που βγάζουν σηκωτό από εστιατόριο τον πρώην πρόεδρο της Γεωργίας