Πριν από 3 μήνες, 5 ημέρες, 23 ώρες

Βίντεο: Η στιγμή που βγάζουν σηκωτό από εστιατόριο τον πρώην πρόεδρο της Γεωργίας