Πριν από 3 μήνες, 5 ημέρες, 23 ώρες

Και γάμος με ρομπότ το 2050;