Πριν από 3 μήνες, 5 ημέρες, 17 ώρες

Το ερημητήριο του Luke Skywalker υπάρχει… στην Ιρλανδία (εικόνες – video)