Πριν από 7 ημέρες, 19 ώρες

Το ερημητήριο του Luke Skywalker υπάρχει… στην Ιρλανδία (εικόνες – video)