Πριν από 3 μήνες, 5 ημέρες, 19 ώρες

Οι θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές έχουν τα περισσότερα θύματα