Πριν από 3 μήνες, 5 ημέρες, 20 ώρες

Η υποκρισία για τον Τζιμάκο