Πριν από 3 μήνες, 5 ημέρες, 20 ώρες

25 Ιανoυαρίου 1924: Η πρώτη διοργάνωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων