Πριν από 7 ημέρες, 23 ώρες

Εκείνα τα μεσημέρια στο Romeo Menti...