Πριν από 3 μήνες, 5 ημέρες, 21 ώρες

Εκείνα τα μεσημέρια στο Romeo Menti...