Πριν από 7 ημέρες, 17 ώρες

Αφιέρωμα στις Μουσικές Ταξιαρχίες με τις οποίες ο Πανούσης έγραψε ιστορία