Πριν από 3 μήνες, 5 ημέρες, 21 ώρες

Αφιέρωμα στις Μουσικές Ταξιαρχίες με τις οποίες ο Πανούσης έγραψε ιστορία