Πριν από 8 ημέρες, 29 λεπτά

Αποκλεισμένοι 6 άτομα στον Ξηριά Αλμυρού (φωτ.-video)