Πριν από 2 μήνες, 2 ημέρες, 17 ώρες

Όρελικ, ο λυτρωτής (vid)