Πριν από 4 μήνες, 2 ημέρες, 15 ώρες

Όρελικ, ο λυτρωτής (vid)