Πριν από 4 μήνες, 6 ημέρες, 12 ώρες

Εκεί στο… Νότο της Πάτρας είναι τα ωραία! [video]