Πριν από 4 μήνες, 2 ημέρες, 16 ώρες

Το νέο video clip των KINGS είναι η συνέχεια του «Όσο Θα Λείπεις» • Hit Channel