Πριν από 2 μήνες, 2 ημέρες, 17 ώρες

Το νέο video clip των KINGS είναι η συνέχεια του «Όσο Θα Λείπεις» • Hit Channel