Πριν από 4 μήνες, 6 ημέρες, 12 ώρες

Μάνος Πίντζης εναντίον Μιχάλη Ζαμπίδη στο NOMADS: «Αυτό τον έχει τσακίσει…»