Πριν από 2 μήνες, 2 ημέρες, 17 ώρες

Συνδικαλιστές πιάστηκαν στα χέρια στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας (Βίντεο)