Πριν από 4 μήνες, 6 ημέρες, 12 ώρες

Συνδικαλιστές πιάστηκαν στα χέρια στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας (Βίντεο)