Πριν από 2 μήνες, 2 ημέρες, 17 ώρες

Πλημμύρες και εγκλωβισμένοι στη Νέα Πέραμο (video)