Πριν από 4 μήνες, 6 ημέρες, 12 ώρες

Πλημμύρες και εγκλωβισμένοι στη Νέα Πέραμο (video)