Πριν από 2 μήνες, 2 ημέρες, 17 ώρες

Προβλήματα στη Νέα Πέραμο λόγω βροχοπτώσεων. Εγκλωβίστηκαν οδηγοί στα αυτοκίνητά τους