Πριν από 4 μήνες, 2 ημέρες, 16 ώρες

Προβλήματα στη Νέα Πέραμο λόγω βροχοπτώσεων. Εγκλωβίστηκαν οδηγοί στα αυτοκίνητά τους