Πριν από 3 ημέρες, 12 ώρες

Προβλήματα στη Νέα Πέραμο λόγω βροχοπτώσεων. Εγκλωβίστηκαν οδηγοί στα αυτοκίνητά τους