Πριν από 2 μήνες, 2 ημέρες, 18 ώρες

Η Παπαδημητρίου απαντά στις φήμες που την θέλουν σε σχέση με τον Αγγελόπουλο: «Για να τελειώσει εδώ το θέμα…»