Πριν από 3 ημέρες, 12 ώρες

Η Παπαδημητρίου απαντά στις φήμες που την θέλουν σε σχέση με τον Αγγελόπουλο: «Για να τελειώσει εδώ το θέμα…»