Πριν από 4 μήνες, 6 ημέρες, 13 ώρες

Η Παπαδημητρίου απαντά στις φήμες που την θέλουν σε σχέση με τον Αγγελόπουλο: «Για να τελειώσει εδώ το θέμα…»