Πριν από 2 μήνες, 2 ημέρες, 18 ώρες

Nomads: Ο Μάνος Πίντζης για τον Μιχάλη Ζαμπίδη – “Τον έχει τσακίσει που…”