Πριν από 4 μήνες, 2 ημέρες, 18 ώρες

Πολυτεχνείο 1973: Πως το έζησε ένας αξιωματικός του ΠΝ