Πριν από 2 μήνες, 3 ημέρες, 1 ώρα, 6 λεπτά

Σπάνιες εικόνες από εκτόξευση βλημάτων RPK-7 Veter από το καταδρομικό «Μέγας Πέτρος» (βίντεο)