Πριν από 4 μήνες, 3 ημέρες, 13 λεπτά

Λουκάκου, ο κορυφαίος Βέλγος σκόρερ!