Πριν από 4 μήνες, 3 ημέρες, 12 λεπτά

Μόρφου Νεόφυτος: Ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ σιωπὴ τοῦ ἁγίου Νεκταρίου