Πριν από 2 μήνες, 3 ημέρες, 1 ώρα, 42 λεπτά

Μόρφου Νεόφυτος: Ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ σιωπὴ τοῦ ἁγίου Νεκταρίου