Πριν από 4 μήνες, 3 ημέρες, 42 λεπτά

OGLE: Μυστηριώδες κοσμικό σώμα στο κέντρο του Γαλαξία.