Πριν από 2 μήνες, 3 ημέρες, 2 ώρες, 4 λεπτά

OGLE: Μυστηριώδες κοσμικό σώμα στο κέντρο του Γαλαξία.