Πριν από 6 μήνες, 4 ημέρες, 9 ώρες

Ο Μπακαλόγατος της Σύρας