Πριν από 9 μήνες, 8 ημέρες, 16 ώρες

Η Toshiba ανακοινώνει τη διάθεση του Canvio for smartphone (vid)