Πριν από 10 μήνες, 28 ημέρες, 17 ώρες

Η Toshiba ανακοινώνει τη διάθεση του Canvio for smartphone (vid)