Πριν από 2 μήνες, 15 ημέρες, 15 ώρες

Η Toshiba ανακοινώνει τη διάθεση του Canvio for smartphone (vid)