Πριν από 3 μήνες, 17 ημέρες, 14 ώρες

Η Toshiba ανακοινώνει τη διάθεση του Canvio for smartphone (vid)