Πριν από 1 χρόνο, 1 μήνα, 10 ημέρες, 44 λεπτά

Η Toshiba ανακοινώνει τη διάθεση του Canvio for smartphone (vid)