Πριν από 7 μήνες, 6 ημέρες, 18 ώρες

Η Toshiba ανακοινώνει τη διάθεση του Canvio for smartphone (vid)