Πριν από 1 μήνα, 7 ημέρες, 20 ώρες

Η Toshiba ανακοινώνει τη διάθεση του Canvio for smartphone (vid)