Πριν από 4 μήνες, 11 ημέρες, 3 ώρες, 45 λεπτά

ΠΓΔΜ 2017: Πάνω από 100 τραγούδια υποβλήθηκα για την Jana Burčeska