Πριν από 1 χρόνο, 4 μήνες, 13 ημέρες, 17 λεπτά

ΠΓΔΜ 2017: Πάνω από 100 τραγούδια υποβλήθηκα για την Jana Burčeska