Πριν από 10 μήνες, 9 ημέρες, 9 ώρες

Hudson H9 9X19 Πιστόλι (Πρώτη Παρουσίαση SHOT Show 2017)