Πριν από 4 μήνες, 11 ημέρες, 4 ώρες, 10 λεπτά

Hudson H9 9X19 Πιστόλι (Πρώτη Παρουσίαση SHOT Show 2017)