Πριν από 2 μήνες, 18 ημέρες, 8 ώρες

Hudson H9 9X19 Πιστόλι (Πρώτη Παρουσίαση SHOT Show 2017)