Πριν από 1 μήνα, 7 ημέρες, 20 ώρες

Hudson H9 9X19 Πιστόλι (Πρώτη Παρουσίαση SHOT Show 2017)