Πριν από 7 μήνες, 7 ημέρες, 13 ώρες

Hudson H9 9X19 Πιστόλι (Πρώτη Παρουσίαση SHOT Show 2017)