Πριν από 1 χρόνο, 1 μήνα, 6 ημέρες, 16 ώρες

Hudson H9 9X19 Πιστόλι (Πρώτη Παρουσίαση SHOT Show 2017)