Πριν από 1 χρόνο, 3 μήνες, 14 ημέρες, 10 ώρες

Hudson H9 9X19 Πιστόλι (Πρώτη Παρουσίαση SHOT Show 2017)