Πριν από 5 μήνες, 16 ημέρες, 22 ώρες

Hudson H9 9X19 Πιστόλι (Πρώτη Παρουσίαση SHOT Show 2017)