Πριν από 6 μήνες, 13 ημέρες, 12 ώρες

Η παιδεία δε φαίνεται στις γνώσεις. Τη βλέπεις στη συμπεριφορά..