Πριν από 1 χρόνο, 11 ημέρες, 18 ώρες

Η παιδεία δε φαίνεται στις γνώσεις. Τη βλέπεις στη συμπεριφορά..