Πριν από 11 ημέρες, 5 ώρες, 50 λεπτά

Η παιδεία δε φαίνεται στις γνώσεις. Τη βλέπεις στη συμπεριφορά..