Πριν από 4 μήνες, 17 ημέρες, 21 ώρες

Η παιδεία δε φαίνεται στις γνώσεις. Τη βλέπεις στη συμπεριφορά..