Πριν από 10 μήνες, 8 ημέρες, 6 ώρες, 34 λεπτά

Η παιδεία δε φαίνεται στις γνώσεις. Τη βλέπεις στη συμπεριφορά..