Πριν από 1 χρόνο, 3 μήνες, 11 ημέρες, 13 ώρες

Η παιδεία δε φαίνεται στις γνώσεις. Τη βλέπεις στη συμπεριφορά..