Πριν από 2 μήνες, 17 ημέρες, 3 ώρες, 7 λεπτά

Η παιδεία δε φαίνεται στις γνώσεις. Τη βλέπεις στη συμπεριφορά..