Πριν από 8 μήνες, 11 ημέρες, 6 ώρες, 28 λεπτά

Η παιδεία δε φαίνεται στις γνώσεις. Τη βλέπεις στη συμπεριφορά..