Πριν από 1 μήνα, 14 ημέρες, 21 ώρες

Η παιδεία δε φαίνεται στις γνώσεις. Τη βλέπεις στη συμπεριφορά..