Πριν από 11 μήνες, 5 ημέρες, 11 ώρες

Κλωτσιές και μπουνιές μεταξύ τούρκων βουλευτών για τις συνταγματικές μεταρρυθμίσες