Πριν από 1 χρόνο, 2 μήνες, 12 ημέρες, 7 ώρες, 49 λεπτά

Κλωτσιές και μπουνιές μεταξύ τούρκων βουλευτών για τις συνταγματικές μεταρρυθμίσες