Πριν από 5 μήνες, 17 ημέρες, 11 δευτερόλεπτα

Κλωτσιές και μπουνιές μεταξύ τούρκων βουλευτών για τις συνταγματικές μεταρρυθμίσες