Πριν από 4 μήνες, 11 ημέρες, 5 ώρες, 29 λεπτά

Κλωτσιές και μπουνιές μεταξύ τούρκων βουλευτών για τις συνταγματικές μεταρρυθμίσες