Πριν από 10 μήνες, 8 ημέρες, 7 ώρες, 24 λεπτά

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ ΤΟΥ 2004