Πριν από 8 μήνες, 11 ημέρες, 7 ώρες, 23 λεπτά

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ ΤΟΥ 2004