Πριν από 5 μήνες, 17 ημέρες, 9 λεπτά

Επικό και άκρως ελληνικό: Έβαλαν μαγιο και παίζουν ρακέτες στα χιόνια (Video)