Πριν από 1 χρόνο, 1 μήνα, 12 ημέρες, 27 λεπτά

Δείτε τον Μουζάλα να λέει: "Τα καταφέραμε, κανένας πρόσφυγας σε σκηνή, στο κρύο" (Βίντεο)