Πριν από 10 μήνες, 11 ημέρες, 18 ώρες

Δείτε τον Μουζάλα να λέει: "Τα καταφέραμε, κανένας πρόσφυγας σε σκηνή, στο κρύο" (Βίντεο)