Πριν από 5 μήνες, 13 ημέρες, 14 ώρες

Του πήρε το πάρκινγκ αλλά αυτός είχε τον τρόπο να την κάνει να μην ξαναπιάσει τιμόνι στα χέρια της!