Πριν από 1 χρόνο, 3 μήνες, 10 ημέρες, 6 ώρες, 4 λεπτά

Του πήρε το πάρκινγκ αλλά αυτός είχε τον τρόπο να την κάνει να μην ξαναπιάσει τιμόνι στα χέρια της!