Πριν από 1 χρόνο, 1 μήνα, 10 ημέρες, 3 ώρες, 6 λεπτά

Του πήρε το πάρκινγκ αλλά αυτός είχε τον τρόπο να την κάνει να μην ξαναπιάσει τιμόνι στα χέρια της!