Πριν από 1 μήνα, 7 ημέρες, 22 ώρες

Του πήρε το πάρκινγκ αλλά αυτός είχε τον τρόπο να την κάνει να μην ξαναπιάσει τιμόνι στα χέρια της!