Πριν από 1 χρόνο, 4 μήνες, 13 ημέρες, 2 ώρες, 52 λεπτά

Για τους φίλους μας από το εξωτερικό: Η λευκή Ελλάδα μέσα απο 50 φωτογραφίες!!!