Πριν από 3 μήνες, 7 ημέρες, 22 ώρες

Μόλις μπήκα σπιτι και βλέπω ότι οριακά πρόλαβα να αποχαιρετήσω την... #SurvivorGR

Μόλις μπήκα σπιτι και βλέπω ότι οριακά πρόλαβα να αποχαιρετήσω την... #SurvivorGR