Πριν από 3 μήνες, 10 ημέρες, 9 ώρες

Για πρώτη φορά οι επενδύσεις για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα, φθάνουν το 1% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση δημι…

Για πρώτη φορά οι επενδύσεις για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα, φθάνουν το 1% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση δημι… https://t.co/LAicRmcL5H

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ