Πριν από 2 μήνες, 9 ημέρες, 13 ώρες

His Eminence Archbishop Iakovos & The Civil Rigths Movement: Selma, 1965

His Eminence Archbishop Iakovos & The Civil Rigths Movement: Selma, 1965 https://t.co/hLgq8RkqPv