Πριν από 3 ημέρες, 9 ώρες

15-11-2017 Ώρα: 09.30 Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, λόγω διακοπής της…

15-11-2017 Ώρα: 09.30
Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, λόγω διακοπής της… https://t.co/vInuRbHMSt