Πριν από 3 μήνες, 9 ημέρες, 7 ώρες, 28 λεπτά

Πατριωτικό δεν είναι να καπηλεύεσαι ονόματα, αισθήματα και σύμβολα, παγιώνοντας 27 χρόνια τώρα, σε όλα τα μήκη και…

Πατριωτικό δεν είναι να καπηλεύεσαι ονόματα, αισθήματα και σύμβολα, παγιώνοντας 27 χρόνια τώρα, σε όλα τα μήκη και… https://t.co/yfy84c13aU

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ