Πριν από 2 μήνες, 9 ημέρες, 14 ώρες

Μοναδικός στρατηγικός μας αντίπαλος μένει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνο τακτικός εκλογικός αντί…

Μοναδικός στρατηγικός μας αντίπαλος μένει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνο τακτικός εκλογικός αντί… https://t.co/cQVKx3hq1b