Πριν από 2 μήνες, 2 ημέρες, 15 ώρες

Ο βουλευτης #Μπαλαούρας που πήρε πέρυσι ως «χαμηλοσυνταξιούχος» της Εθνικής Τράπεζας το εφάπαξ βοήθημα, εισηγητής φ…

Ο βουλευτης #Μπαλαούρας που πήρε πέρυσι ως «χαμηλοσυνταξιούχος» της Εθνικής Τράπεζας το εφάπαξ βοήθημα, εισηγητής φ… https://t.co/6wD6hWlbJH