Πριν από 4 μήνες, 6 ημέρες, 11 ώρες

Ο βουλευτης #Μπαλαούρας που πήρε πέρυσι ως «χαμηλοσυνταξιούχος» της Εθνικής Τράπεζας το εφάπαξ βοήθημα, εισηγητής φ…

Ο βουλευτης #Μπαλαούρας που πήρε πέρυσι ως «χαμηλοσυνταξιούχος» της Εθνικής Τράπεζας το εφάπαξ βοήθημα, εισηγητής φ… https://t.co/6wD6hWlbJH