Πριν από 2 μήνες, 11 ημέρες, 1 ώρα, 24 λεπτά

Λιγότερες ειδήσεις, περισσότεροι φίλοι στo news feed του Facebook

Το Facebook σχεδιάζει να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που φιλτράρεται από τους πολύπλοκους αλγόριθμούς του η παρουσίαση των ειδήσεων (news feed), δίνοντας πλέον έμφαση στις ιδιωτικές αναρτήσεις από τους φίλους και την οικογένεια του χρήστη, και υποβαθμίζοντας τις δημόσιες από τις επιχειρήσεις και τα μέσα ενημέρωσης. Οι αλλαγές, που θα ισχύσουν μέσα στις επόμενες […]
The post Λιγότερες ειδήσεις, περισσότεροι φίλοι στo news feed του Facebook appeared first on Ιnkastoria.gr.


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ