Πριν από 3 μήνες, 12 ημέρες, 14 ώρες

Έρχονται σημαντικές αλλαγές στο newsfeed του Facebook

Αλλαγές σχεδιάζει να κάνει ο ιστότοπος Facebook στον τρόπο παρουσίασης των ειδήσεών του (news feed). Θα δοθεί έμφαση στις αναρτήσεις από φίλους και την οικογένεια.


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ