Πριν από 8 ημέρες, 3 ώρες, 54 λεπτά

Πληρωμή 3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμή 3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε νέες πληρωμές, από τις 12/04/2018 έως τις 16/04/2018, προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ